Bağlaçlar

Eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir. Üç çeşittir: KELİME BAĞLACI: Sadece kelimeleri bağlar.

Edatlar (İlgeçler)

Tek başına tam anlamı olmayan, kendisinden önce ve sonra gelen kelimeler arasında değişik anlam ilgileri kuran kelimelere edat denir. Türkçede başlıca edatları

Zamirler (Adıllar)

İsmin yerini tutan, ismin yerine kullanılabilen kelimelere ve eklere zamir denir. Özellikleri şunlardır: 1- Hal eklerini alabilirler: ben-i ben-a ben-de ben-den 2- Çoğul eklerini alabilir: bun lar, şun lar, on lar, biz ler, siz ler 3- İsim

Ad (İsim)

Varlıkları karşılayan, onları tanıtan kelimelere isim (ad) denir.  A- VARLIKLARA VERİLİŞİNE GÖRE ADLAR: İsimler ait oldukları varlığın veya kavramın eşi benzeri olup