Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı


1923 – 1950 Arası
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenler
Bireyin İç Dünyasını Esas Alanlar
Toplumcu Gerçekçiler

1950 – 1980 Arası
Toplumcu Gerçekçiler
Bireyin İç Dünyasını ve Modernizmi Esas Alanlar
Millî ve Dini Duyarlılığı Yansıtanlar


MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜRENLER (1923-1950)


• 1910’lu yıllardan itibaren etkili olmaya başlayan Milli Edebiyat anlayışı Cumhuriyet’in ilk yıllarında da etkisini korumuş; özellikle Yakup Kadri,, Reşat Nuri, Halide Edip, Refik Halit, Aka Gündüz gibi
isimlerin etkisiyle Milli Edebiyat romanı varlığını hissettirmiştir.
• Bu dönem romanlarında Milli Mücadele yılları, Atatürk ilke ve inkılapları etrafında gelişen olaylar, Anadolu halkının yaşamı ve çektiği sıkıntılar, Batılılaşmayla ortaya çıkan kültürel farklılıklar ve kültür çalışması, yanlış Batılılaşma, toplumsal yapıdaki değişim, ahlaki değerlerdeki yozlaşma, aydın halk çatışması gibi konular ele alınmıştır.

• Realizm anlayışına uygun eserler verilmiş, Anadolu gerçeği gözlemlere bağlı olarak yansıtılmıştır.