Anlatım Bozuklukları

Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları Gereksiz Sözcük ve Ek Kullanımı: İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır. Başka bir deyişle gereksiz

Eylemin Çatısı

Çatılarına Göre Eylemler: Eylemlerin öznelerine ve nesnelerine göre gösterdikleri özelliklere, girdikleri biçime çatı denir. Çatı, eylem kök ya da gövdelerine

Cümlenin Öğeleri

Cümle: Bir duygu, düşünce veya isteği kısaca bir yargıyı bildiren sözcük dizisine cümle denir. Çalıştım. Ders çalıştım. Sabaha kadar durmadan

Eylemsiler

Fiillerden belli eklerle türeyerek cümle içinde “isim”, “sıfat”, “zarf” görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Okuyordum: oku-yor-du-m           

Eylemler (Fiiller)

İş, oluş, hareket, durum ve kılış bildiren; zaman ve kişi eklerine göre çekimlenebilen; zaman ve kişi ekleriyle çekimlenmesi halinde cümle

Noktalama İşaretleri

Nokta (.) » Cümlenin sonuna konur. Örnek » Bu sabah çok erken uyandım. » Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur. » Bazı kısaltmaların sonuna

Hürriyet Kasidesi

Hürriyet Kasidesi, çeşitli yenilgiler, geri kalmışlık ve efendilikten aşağılanmaya giden süreçte iradesini ve direncini kaybedip nispeten içine kapanan bir toplumu,