Fecr-i Ati Edebiyatı

3. FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912) 1901’de, Servet-i Fünun mecmuası etrafında, kendilerine Fecr-i Âtî adını veren yeni bir nesil toplanmıştır. Servet-i Fünun