Mobil Kimya

Mobil Kimya uygulaması bir eğitim uygulamasıdır.
Öğrencilerin kimya dersini kolay kavramalarını amaçlayan bir tasarımdır.
Uygulama içeriği aşağıdaki başlıklar altında listelenmiştir.
Madde ve Özellikleri, Atom ve Yapısı, Periyodik Tablo, Çözeltiler, Reaksiyon Hızı,Gazlar, Kimyasal Hesaplamalar, Radyoaktivite, Çözünürlük Dengesi, Kimyasal Denge, Elektrokimya, Asit-Baz Reaksiyonları, Hidrokarbonlar, Kimyasal Bazlar, Kimyasal Enerji, Fonksiyonel Gruplara Giriş, Alkoller, Eterler, Karbonolli Bileşikler, Esterler, …