Ziya Paşa

♦ Doğu kültürüyle yetişmiş, sonradan batı edebiyatına yönelmiştir.

♦  Fikren yenilikçi olmasına rağmen eserlerinde eskiyi, divan şiiri geleneğini devam ettirmiş, gazel ve kasideler yazmıştır.

♦  En meşhur terkib-i bent ve terci-i bent şairimizdir.

♦ Harabat adlı bir divan şiiri antolojisi vardır.

♦  Daha önce ”Şiir ve İnşa”da divan şiirinin bizim şiirimiz olmadığını, asil şiirimizin halk şiiri olduğunu söyleyen şair, eski şiir geleneğini sürdürmüş, Harabat’ta âşık şiirini eleştirmiştir.

♦  Bunun yanında sade dilden yanadır, ama kendisi ağır bir dil kullanır.

♦  Bu onun içinde bulunduğu bir ikilemdir.

♦  Hem eskiyi eleştirmekte hem de geleneği devam ettirmektedir.

 

Eserleri:

♦  Harabat: Divan Şiiri antolojisi,

♦  Külliyat-i Ziya Paşa

♦  Eş’ar-ı Ziya: Divan şiiri tarzındaki şiirleri (gazel, kaside ve şarkılar),

♦  Terkib-i Bent,

♦  Terci-i Bent: Bugün dahi dillerden düşmeyen beyitleri vardır.

♦  Zafername: Hiciv türünde bir kasidedir. Ali Paşa’yı yermek için yazmıştır.

♦  Rüya: Mensur,

♦  Defter-i Âmal: Hatıraları.