Cümle Çeşitleri

A) YÜKLEMİN ÇEŞİDİNE GÖRE: 1-FİİL CÜMLESİ Yüklemi çekimli fiil olan cümleler. Örnek: O gün annesine kavuşacaktı. (çekimli fiil) Tüm arkadaşları bana yardım etmişti.  (çekimli

Edatlar (İlgeçler)

Tek başına tam anlamı olmayan, kendisinden önce ve sonra gelen kelimeler arasında değişik anlam ilgileri kuran kelimelere edat denir. Türkçede başlıca edatları