Sunum – Münazara

Sunum

 • Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını açıklayan teknolojik araç gereçlerle yapılan hazırlıklı konuşmalardır.

Sunumdan önce yapılması gerekenler:

 • İlgi çekici bir konu seçilmelidir.
 • Konu farklı kaynaklardan yararlanılarak araştırılmalıdır.
 • Konu bir mantık sırasına konulmalıdır.
 • Teknolojik araç – gereçler için materyal hazırlanmalıdır.
 • Sunum yapılacak yer önceden kontrol edilmelidir.
 • Araç – gereçler kontrol edilmeli, sunuma hazır hâle getirilmelidir.
 • Oluşabilecek fiziki ve teknik hatalara karşın tedbirler alınma­lıdır.
 • Prova yapılmalıdır.
 • Uygun bir kıyafet seçilmelidir.

Sunum Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Sunumda ağır başlı ve ciddi bir görünüm verilmelidir.
 • Konuşmalarla slaytların eş zamanlı olmasına dikkat edilme­lidir.
 • Çok hızlı veya çok yavaş olunmamalıdır.
 • Ses tonu çok yüksek ya da alçak olmamalı konuya göre ayar­lanmalıdır.
 • Beden dili, jest ve mimikler orantılı olarak kullanılmalıdır.
 • Dinleyicilerle göz teması kurulmalı ama bu uzun uzun ve özensizce yapılmamalıdır.
 • Sunumdan sonra sorulara açıklayıcı cevaplar verilmelidir.
 • Slayt hazırlanırken ayrıntıya fazla girilmez, cümleler kısa ve özlü olur. Tamamen yazı kullanılması çok uygun olmaz.

Münazara

 • Herhangi bir konuda zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına denir. Genellikle okullarda öğrenciler arasında yapılan bir tür tartışmadır.
 • Münazara için üçer, dörder kişilik iki grup oluşturulur. Aynı konunun farklı yönlerini savunacak gruplarda bir lider – sözcü bulunur. Konuya iyi hazırlanarak görüşü iyi savunmak için öncelikle iyi bir araştırma yapılmalıdır.
 • Önemli olan fikri iyi savunmaktır. Grup üyeleri sırayla söz alır. Sonunda grup sözcüleri görüşlerini derleyerek savunmalarını neticelendirir. Jüri tarafından kazanan grup belirlenir.