Şinasi (1826-1871)

Türk edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür.

♦ 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i (ilk özel gazete), 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkardı.

♦ İlk makaleyi (Tercüman-ı Ahval mukaddimesi),

♦ İlk piyesi (Şair Evlenmesi) o yazdı.

♦ Noktalama işaretlerini de ilk defa o kullandı.

♦ La Fontaine’den fabllar tercüme etti.

♦ Lamartine’den de manzum çevirileri vardır.

♦ İlk şiir çevirilerini de o yaptı.

♦ Nesirlerinde dili sade; şiirlerine ise ağırdır.

♦ Tanzimat Fermanı’nı ilân eden Mustafa Reşit Paşa için yazdığı iki kasidesi ünlüdür.

♦ Bu kasidelerdeki övgüleri divan şiirindekinden daha abartılıdır.

♦ O, başarılı bir şair ve yazar olmamasına rağmen batı edebiyatından alınan yeni türlerle edebiyatımızın batılılaşmasında en çok onun emeği vardır.

 Eserleri:

Şair Evlenmesi (Piyes; edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri)

Müntehabat-ı Eşar (Şiir), Divan-ı Şinasi (Şiir)

Durub-ı Emsal-i Osmaniye (ilk atasözleri kitabı)

Tercüme-i Manzume (çeviri şiirler)