Servet-i Fünun Şiirinin Özellikleri

Servet-i Fünun Şiirinin Özellikleri

  1. Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmış ve aruz Türkçeye başarıyla uygulanmıştır. (Sadece Tevfik Fikret’in “Şermin” adlı kitabında topladığı çocuk şiirleri hece ölçüsüyle yazılmıştır.)
  2. Şiirde musikiye önem verilmiş, seçilen sözcüklerin ahenk oluşturmasına dikkat edilmiştir.
  3. Kafiyenin kulak için olduğu ilkesi benimsenmiştir.
  4. Kişisel konular işlenmiş, en basit duygular, düşünceler, hayaller bile şiire konu yapılarak şiirin konusu genişletilmiştir.
  5. Divan edebiyatı nazım şekilleri terk edilmiş; Batı’dan alınan sone, terza-rima gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. Ayrıca serbest müstezat da kullanılmıştır.
  6. Devrin şairleri Sembolizm ve Parnasizm’den etkilenmişlerdir.
  7. Anlam beyitle sınırlandırılmayıp şiire yayılmış, parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.
  8. Şiir, nesre yaklaştırılmıştır.
  9. Ağır bir dil kullanılmış, Arapça-Farsça terkiplere çokça yer verilmiştir.
  10. Sanatçılar “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kalmışlardır.