Şemsettin Sami

İlk roman yazarıdır.

İlk roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

Bu romanda kölelik ve cariyelik konusunu ele almıştır.

Kamus-ı Türki isimli sözlük yazarıdır.

*Bu sözlüklerin yanında:

Kamus-ı Alem, Kamus-ı Fransevi isimli sözlüklerin de yazarıdır.

Victor Hugo’nun Sefiller ’ini çevirmiştir.

Robenson Crusoe adlı eseri de tercüme etmiştir.