Sait Faik

SAİT FAİK ABASIYANIK (1906 -1954)

♦ Çağdaş öykücülüğün öncülerindendir.

♦ Hikâyelerinde konu ve olaydan çok zamandan ve insan yaşamından kesitler öne çıkar.

♦ Maupassant tarzından çok Çehov tarzı hikâyeye yakındır.

♦ Genellikle gerçekçi olan yazarın bazı öykülerinde gerçeküstücü öğeler öne çıkar.

♦ İstanbul, deniz, balık, yoksulluk, avare insanlar, doğa yaşama bağlılığın göstergesi olarak öykülerinde sıkça yer bulur.

♦ Hikâyelerini sade bir Türkçeyle yazmıştır.

ESERLERİ:

 Öykü:

Semaver,

Sarnıç,

Mahalle Kahvesi,

Tüneldeki Çocuk,

Şahmerdan,

Lüzumsuz Adam,

Havada Bulut,

Kumpanya,

Alemdağ’da Var Bir Yılan,

Son Kuşlar;  Az Şekerli’

 Romanları:

Medar-ı Maişet Motoru (Sonraki baskıda adı ‘‘Birtakım İnsanlar’‘)

Kayıp Aranıyor’

 Şiir: Şimdi Sevişme Vakti’

♦ Röportaj: Mahkeme Kapısı