• Muallim Naci

  ♦ Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir. ♦ Eski-yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur. ♦ Naci göze hitap eden kafiyeyi

 • Direktör Ali Bey

  ♦  Devletin farklı kademelerinde görev alan Ali Bey’in unvanı son görevi olan Düyun-ı Umumiye Direktörlüğünden gelir. ♦  Tanzimat’ın önemli tiyatrocularından

 • Abdülhak Hamit Tarhan

  ♦ Edebiyatta batılılaşmanın asıl ihtilalcisidir. ♦  Şair-i Azam olarak bilinir. ♦  Kurallara uymayan, batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulayan, divan şiirini bitiren o olmuştur. Doğu

 • Nabizade Nazım

  ♦ Roman ve hikâyeleriyle tanınan sanatçı Tanzimat edebiyatının Realist ve Natüralist temsilcilerinden biridir. ♦  Yazarın Karabibik adlı eseri edebiyatımızdaki ilk

 • Samipaşazade Sezai

  Batılı tarzda hikâyeleri ve bir romanı vardır. ♦ Sergüzeşt adlı romanı realizme doğru atılmış bir adımdır. ♦ Küçük Şeyler adlı

 • Şinasi (1826-1871)

  Türk edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür. ♦ 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i (ilk özel gazete), 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkardı. ♦ İlk makaleyi (Tercüman-ı Ahval mukaddimesi), ♦ İlk

 • Recaizade Mahmut Ekrem

  ♦ Şiir, roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, edebî bilgiler türlerinde eserler vermiştir. ♦  Şiirlerinde hüznü ve elemi işlemiştir. ♦  Ölümü hatırlatan

 • Ahmet Vefik Paşa

  ♦ Sadrazamlık ve valilik yapan Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den uyarladığı tiyatrolar ve çevirileri ile tanınmıştır. ♦  Milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin

 • Ahmet Mithat Efendi

   ♦ Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler vermiştir. ♦  Edebiyat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek

 • Şemsettin Sami

  İlk roman yazarıdır. İlk roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat Bu romanda kölelik ve cariyelik konusunu ele almıştır. Kamus-ı Türki isimli

 • Namık Kemal

  ♦ Tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir. ♦  Vatan şairi olarak tanınır. ♦  Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır. ♦ 

 • Ziya Paşa

  ♦ Doğu kültürüyle yetişmiş, sonradan batı edebiyatına yönelmiştir. ♦  Fikren yenilikçi olmasına rağmen eserlerinde eskiyi, divan şiiri geleneğini devam ettirmiş, gazel

Pratik Edebiyat Notları

YKS adayları, bu uygulamayla 100 başlıkta edebiyat bilgilerini öğrenecek, sayfalarca metin okumaktan kurtulacaksınız. Ezber bilgiler kolay unutulduğundan her zaman elinizin

KPSS İnkılap Tarihi

Sevgili KPSS Adayları, Bu uygulama 212 satırda tüm inkılap tarihini öğretiyor. Uzun uzun metinleri okumaya gerek duymayacaksınız. Umarım işinize yarar.

Anlatım Bozuklukları

Bu uygulamaya üniversite sınavlarında çıkmış anlatım bozukluğu soruları çözümleriyle birlikte konmuştur. Uygulamada sınavlara hazırlanan öğrencilerin anlatım bozukluğuyla ilgili soru tiplerini

Tanzimat Yazarları

Tanzimat dönemi yazar ve şairleri edebi kişilikleri ve eserleriyle tanıtılmıştır. YKS’ye hazırlanan öğrencilere, okulda edebiyat derslerine destek olacak nitelikte bir

Önemli Edebiyat Kavramları

1. İmge: Edebi eserlerde anlatılmak istenen şeyi daha belirgin kılmak için zihinde canlandırılmaya çalışılan görüntüye denir. Zihinde tasarlanan veya hayal