• Muallim Naci

  ♦ Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir. ♦ Eski-yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur. ♦ Naci göze hitap eden kafiyeyi

 • Direktör Ali Bey

  ♦  Devletin farklı kademelerinde görev alan Ali Bey’in unvanı son görevi olan Düyun-ı Umumiye Direktörlüğünden gelir. ♦  Tanzimat’ın önemli tiyatrocularından

 • Abdülhak Hamit Tarhan

  ♦ Edebiyatta batılılaşmanın asıl ihtilalcisidir. ♦  Şair-i Azam olarak bilinir. ♦  Kurallara uymayan, batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulayan, divan şiirini bitiren o olmuştur. Doğu

 • Nabizade Nazım

  ♦ Roman ve hikâyeleriyle tanınan sanatçı Tanzimat edebiyatının Realist ve Natüralist temsilcilerinden biridir. ♦  Yazarın Karabibik adlı eseri edebiyatımızdaki ilk

 • Samipaşazade Sezai

  Batılı tarzda hikâyeleri ve bir romanı vardır. ♦ Sergüzeşt adlı romanı realizme doğru atılmış bir adımdır. ♦ Küçük Şeyler adlı

 • Şinasi (1826-1871)

  Türk edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür. ♦ 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i (ilk özel gazete), 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkardı. ♦ İlk makaleyi (Tercüman-ı Ahval mukaddimesi), ♦ İlk

 • Recaizade Mahmut Ekrem

  ♦ Şiir, roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, edebî bilgiler türlerinde eserler vermiştir. ♦  Şiirlerinde hüznü ve elemi işlemiştir. ♦  Ölümü hatırlatan

 • Ahmet Vefik Paşa

  ♦ Sadrazamlık ve valilik yapan Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den uyarladığı tiyatrolar ve çevirileri ile tanınmıştır. ♦  Milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin

 • Ahmet Mithat Efendi

   ♦ Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler vermiştir. ♦  Edebiyat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek

 • Şemsettin Sami

  İlk roman yazarıdır. İlk roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat Bu romanda kölelik ve cariyelik konusunu ele almıştır. Kamus-ı Türki isimli

 • Namık Kemal

  ♦ Tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir. ♦  Vatan şairi olarak tanınır. ♦  Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır. ♦ 

 • Ziya Paşa

  ♦ Doğu kültürüyle yetişmiş, sonradan batı edebiyatına yönelmiştir. ♦  Fikren yenilikçi olmasına rağmen eserlerinde eskiyi, divan şiiri geleneğini devam ettirmiş, gazel

Dualar Sesli Açıklamalı

Bu uygulamada sureler ve dualar Arapça yazılışıyla hazırlanmıştır.. Ayrıca Arapça bilmeyenler için ,sure ve duaların okunuşu Latin harfleriyle yazılmıştır. Duaları

Sesli Dualar ve Dini Bilgiler

Bu uygulama sesli Ayetel Kürsi, – Amenerrasulü, – Hüvallahüllezi surelerini içermektedir. Ayrıca bu Sureler Arapça, ve Türkçe metinleriyle verilmiştir. Uygulamaya

Tarih Cep Kitabı

Tarih cepte! Genel Tarihten başlanarak Tarih eksenli dersler özet olarak anlatılmıştır. Ana menüden ders seçildiğinde altta ilgili derse ait konular

Yasin-i Şerif -Takipli

Bu uygulamada sesli dua ları dinleyebilirsiniz, Yasin ve Fetih suresi mükemmel bir sesle okunuyor. Dualar video olarak konmuştur. Okunan ayetleri

Felsefe Ders Notları

Bu uygulama YKS ve KPSS’ye hazırlananlara ve felsefeye ilgi duyanlara hitap edecek bir uygulamadır. Uygulama “Felsefeye Giriş”,”Felsefe Nedir?”, “Felsefi Akımlar

Yazım Kuralları

Bu uygulamada yazım kuralları örneklemelerle anlatılmıştır. Kaynak TDK’DIR. bilgiler günceldir. Uygulamada imla kurallarıyla ilgili eksiklik yoktur. Android imla kılavuzu diyebileceğimiz

Namaz Öğreniyorum

Uygulamada namaz kılmayı öğretmek hedeflenmiştir. Görsellerle anlatım zenginleştirilerek kolay ve hatasız olarak öğretme amaçlanmıştır.      

Namaz Hocası ve Dini Bilgiler

Namaz Hocası uygulaması sayesinde dinimizin temel bilgileri her zaman yanınızda bulunacaktır. Uygulamayla abdest almayı, ve namaz kılmayı öğretmek hedeflenmiştir. Ayrıca

Önemli Eserler Cep Kitabı

Bu uygulama Türk ve Dünya edebiyatının önemli eserlerini öz bir şekilde tanıtmaktadır. Eserler hakkında vurucu bilgiler titizlikle hazırlanmıştır. YKS’ye hazırlanan

İnkılap Tarihi Konu Özetleri

Bu uygulamada inkılap tarihi dersi konuları özet olarak anlatılmıştır. Eğitim amaçlı bu uygulama öğrencilerin öğrenme etkinliklerine olumlu katkı sağlayacaktır. Ders

Bayram Mesajları

Ramazan ve Kurban bayramlarında eşin, dostun, arkadaşın bayramını kutlamak yaşatageldiğimiz en güzel geleneklerindendir. Bu uygulamada altmış adet mesaj bulunmaktadır. Dilediğiniz

Bayram Mesajları

Dini bayramlarımız olan ramazan ve kurban bayramlarında sevdiklerinize, eşe-dosta ve arkadaşa göndereceğiniz hazır mesajlar cebinizde, elinizin altında. Bu mesajları sosyal