Hürriyet Kasidesi

Hürriyet Kasidesi, çeşitli yenilgiler, geri kalmışlık ve efendilikten aşağılanmaya giden süreçte iradesini ve direncini kaybedip nispeten içine kapanan bir toplumu,

Metin Türleri

DÜŞÜNCE TÜRLERİ MAKALE Bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken, türlü kanıtlardan faydalanan, bunları bilimsel biçimde inceleyen gazete ve

Tanzimat Edebiyatı Şiiri

Tanzimat edebiyatı sanatçıları her şeyden önce şiirin konusunu ve anlatımını değiştirdiler. Divan edebiyatının gerçekle ilgisizliğine, yapmacıklığına, boşluğuna şiddetle hücum eden

Direktör Ali Bey

♦  Devletin farklı kademelerinde görev alan Ali Bey’in unvanı son görevi olan Düyun-ı Umumiye Direktörlüğünden gelir. ♦  Tanzimat’ın önemli tiyatrocularından

Abdülhak Hamit Tarhan

♦ Edebiyatta batılılaşmanın asıl ihtilalcisidir. ♦  Şair-i Azam olarak bilinir. ♦  Kurallara uymayan, batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulayan, divan şiirini bitiren o olmuştur. Doğu

Nabizade Nazım

♦ Roman ve hikâyeleriyle tanınan sanatçı Tanzimat edebiyatının Realist ve Natüralist temsilcilerinden biridir. ♦  Yazarın Karabibik adlı eseri edebiyatımızdaki ilk

Şinasi (1826-1871)

Türk edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür. ♦ 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i (ilk özel gazete), 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkardı. ♦ İlk makaleyi (Tercüman-ı Ahval mukaddimesi), ♦ İlk

Ahmet Vefik Paşa

♦ Sadrazamlık ve valilik yapan Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den uyarladığı tiyatrolar ve çevirileri ile tanınmıştır. ♦  Milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin

Sait Faik

SAİT FAİK ABASIYANIK (1906 -1954) ♦ Çağdaş öykücülüğün öncülerindendir. ♦ Hikâyelerinde konu ve olaydan çok zamandan ve insan yaşamından kesitler öne çıkar. ♦ Maupassant tarzından çok Çehov tarzı hikâyeye yakındır. ♦ Genellikle