Paragraf

  Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir olayı tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğuna paragraf denir. Paragraf kendi

Cümlede Anlam

Bir duyguyu, düşünceyi, isteği, hareketi ve olayları anlatan kelime ve kelime gruplarına cümle denir. Yargı bildiren tek bir kelime kullanarak cümle oluşturabiliriz.

Eylemsiler

Fiillerden belli eklerle türeyerek cümle içinde “isim”, “sıfat”, “zarf” görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Okuyordum: oku-yor-du-m           

Ünlemler

Sevinç, korku, heyecan, acıma, şaşma, öfke gibi duyguları coşkulu bir şekilde anlatan veya hitap (seslenme) gibi durumları belirten kelimelere denir.

Bağlaçlar

Eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir. Üç çeşittir: KELİME BAĞLACI: Sadece kelimeleri bağlar.

Zarf (Belirteç)

ZARF (BELİRTEÇ) Fiillerin, sıfatların ve kendi türünden kelimelerin anlamlarını çeşitli yönlerden tamamlayan kelimelere zarf denir. Örnek: Mavi kelimeler fiil, Kırmızı yazılmış kelimeler zarftır. Bu

Zamirler (Adıllar)

İsmin yerini tutan, ismin yerine kullanılabilen kelimelere ve eklere zamir denir. Özellikleri şunlardır: 1- Hal eklerini alabilirler: ben-i ben-a ben-de ben-den 2- Çoğul eklerini alabilir: bun lar, şun lar, on lar, biz ler, siz ler 3- İsim

Sıfatlar

Adın önüne gelerek onda niteleme ve belirtme yapan kelimelere sıfat denir. Sıfat   :Ad Kuru: Ağaç (nasıl) Öteki: Ağaç (hangi) Üç : Ağaç (ne kadar- kaç) Güzel insanlar Yaşlı adam Kara tahta

Ad (İsim)

Varlıkları karşılayan, onları tanıtan kelimelere isim (ad) denir.  A- VARLIKLARA VERİLİŞİNE GÖRE ADLAR: İsimler ait oldukları varlığın veya kavramın eşi benzeri olup

Muallim Naci

♦ Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir. ♦ Eski-yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur. ♦ Naci göze hitap eden kafiyeyi