Servet-i Fünun Şairleri

TEVFİK FİKRET(1867-1915) Şiir türünde eserler vermiş bir sanatçıdır. Servet-i Fünun Edebiyatının öncülerindendir. Servet-i Fünun şiirinin de en büyük temsilcisidir. 1901’e

Fecr-i Ati Edebiyatı

3. FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912) 1901’de, Servet-i Fünun mecmuası etrafında, kendilerine Fecr-i Âtî adını veren yeni bir nesil toplanmıştır. Servet-i Fünun

Yazım Kuralları

Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye farklı anlamlar oluşmaması için belirlenen ve herkes tarafından benimsenen kurallardır.

Cümle Çeşitleri

A) YÜKLEMİN ÇEŞİDİNE GÖRE: 1-FİİL CÜMLESİ Yüklemi çekimli fiil olan cümleler. Örnek: O gün annesine kavuşacaktı. (çekimli fiil) Tüm arkadaşları bana yardım etmişti.  (çekimli

Eylemin Çatısı

Çatılarına Göre Eylemler: Eylemlerin öznelerine ve nesnelerine göre gösterdikleri özelliklere, girdikleri biçime çatı denir. Çatı, eylem kök ya da gövdelerine

Sözcükte Yapı

KÖK: Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçasıdır.   Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır.  Örnek: “Okul”