Namık Kemal

♦ Tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir.
♦  Vatan şairi olarak tanınır.
♦  Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır.
♦  Edebiyatta hürriyet kavramını ilk kullanan şairdir.
♦  Şiirlerinde ‘’hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet’’ kavramlarını işlemiştir.
♦  Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı ve Vatan Mersiyesi bu konuları içerir.
♦ Namık Kemal de eski kültürle yetişmiş, divan şiiri eğitimi almış, gazeller, kasideler yazmıştır.
♦  Fakat o da sonradan divan edebiyatını eleştirmiştir.
♦  Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşı Tahrib-i Harabat’ı yazarak eskiye olan tepkisini ortaya koymuştur.
♦  Şinasi’nin kurduğu Tasvir-i Efkâr’ı, Şinasi Paris’e kaçınca Namık Kemal çıkarmaya başladı.
♦  Daha sonra kendisi de Ziya Paşa ile Paris’e kaçarak orada Hürriyet gazetesini çıkardı.
♦  İstanbul’a döndükten sonra İbret gazetesini çıkardı.
♦  Eserlerinde romantizmin etkisi görülür.
♦  Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görmüştür.

Eserleri:

İntibah: İlk edebî roman.
Cezmi: İlk tarihî roman.
Tahrib-i Harabat,
Takip: İlk edebî eleştiri.  Ziya Paşa’nın Harabat’ını eleştirmek için yazmıştır.
Renan Müdafaanamesi: İlk eleştiri.
Vatan Yahut Silistre: oyun
Celâlettin Harzemşah: oyun.
Gülnihal: oyun. Onun en başarılı tiyatro eseridir.
Akif Bey: oyun
Zavallı Çocuk: oyun
Kara Belâ: oyun,
Osmanlı Tarihi: tarih
Kanije Muhasaras:, tarih
İslâm Tarihi: tarih