Nabizade Nazım

♦ Roman ve hikâyeleriyle tanınan sanatçı Tanzimat edebiyatının Realist ve Natüralist temsilcilerinden biridir.

♦  Yazarın Karabibik adlı eseri edebiyatımızdaki ilk köy romanı olarak tanınır.

♦  Romanda anlatılanlar Antalya’nın bir köyünde geçer.

♦  Yazar köy hayatını tam bir Realizmle yansıtır.

♦ Sanatçının asıl başarısı Zehra adlı romanında görülür. Romanda psikolojik unsurlar ağır basar. Karakterlerin tasvir ve tahlili son derece başarılıdır.

Hikâye:

Yadigârlarım,

Sevda,

Bir Hatıra