Muallim Naci

♦ Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir.
♦ Eski-yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur.
♦ Naci göze hitap eden kafiyeyi savunurken, Recaizade kulağa hitap eden kafiyeyi savunmuştur.
♦ Tartışma konusu, ”abes” ve ”muktebes” kelimelerinin -eski yazıda- kafiyeli olup olmadıklarıdır.
♦ Batılı şiiri benimsememesine rağmen bu alanda başarılı şiirler yazmıştır.

Şiir kitapları:

Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sünbüle,

Edeb
î eseri: Istılahat-ı Edebiye

Sözlüğü: Lûgat-ı Naci

One comment

  1. It’s rare to read an article like this, that shows the writer is commited to providing value! You definitely made me think! TY-I hadn’t thought of things from your p.o.v otherwise. Will share this…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.