Kuran Öğreniyorum

Namaz Surelerini, duaları Kısaca Kuran-Kerimi Arapça okumak, öğrenmek isteyenler!
Bu uygulama, Kur’an okumayı öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kuran-ı Kerim öğrenmeyi kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla içindeki bilgiler seslendirilmiştir. Okumada gerekli olan harf ve hareke bilgileri ile özet olarak okuma kuralları da sunulmuştur. Bu Kur’an öğretme uygulamasını beğeneceğinizi düşünüyorum. Yıldızlarımızı uygulamadan esirgemeyiniz ki biz de daha güzel uygulamalar geliştirebilelim. Eksikleri hataları bildirmeniz bunları düzelmek için bize vereceğiniz fırsattır.