Tanzimat Yazarları

Tanzimat dönemi yazar ve şairleri edebi kişilikleri ve eserleriyle tanıtılmıştır. YKS’ye hazırlanan öğrencilere, okulda edebiyat derslerine destek olacak nitelikte bir uygulamadır.