Abdülhak Hamit Tarhan

♦ Edebiyatta batılılaşmanın asıl ihtilalcisidir. ♦  Şair-i Azam olarak bilinir. ♦  Kurallara uymayan, batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulayan, divan şiirini bitiren o olmuştur. Doğu

Nabizade Nazım

♦ Roman ve hikâyeleriyle tanınan sanatçı Tanzimat edebiyatının Realist ve Natüralist temsilcilerinden biridir. ♦  Yazarın Karabibik adlı eseri edebiyatımızdaki ilk

Şinasi (1826-1871)

Türk edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür. ♦ 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i (ilk özel gazete), 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkardı. ♦ İlk makaleyi (Tercüman-ı Ahval mukaddimesi), ♦ İlk

Ahmet Vefik Paşa

♦ Sadrazamlık ve valilik yapan Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den uyarladığı tiyatrolar ve çevirileri ile tanınmıştır. ♦  Milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin

Sait Faik

SAİT FAİK ABASIYANIK (1906 -1954) ♦ Çağdaş öykücülüğün öncülerindendir. ♦ Hikâyelerinde konu ve olaydan çok zamandan ve insan yaşamından kesitler öne çıkar. ♦ Maupassant tarzından çok Çehov tarzı hikâyeye yakındır. ♦ Genellikle