Zamirler (Adıllar)

İsmin yerini tutan, ismin yerine kullanılabilen kelimelere ve eklere zamir denir. Özellikleri şunlardır: 1- Hal eklerini alabilirler: ben-i ben-a ben-de ben-den 2- Çoğul eklerini alabilir: bun lar, şun lar, on lar, biz ler, siz ler 3- İsim

Sıfatlar

Adın önüne gelerek onda niteleme ve belirtme yapan kelimelere sıfat denir. Sıfat   :Ad Kuru: Ağaç (nasıl) Öteki: Ağaç (hangi) Üç : Ağaç (ne kadar- kaç) Güzel insanlar Yaşlı adam Kara tahta

Ad (İsim)

Varlıkları karşılayan, onları tanıtan kelimelere isim (ad) denir.  A- VARLIKLARA VERİLİŞİNE GÖRE ADLAR: İsimler ait oldukları varlığın veya kavramın eşi benzeri olup

Muallim Naci

♦ Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir. ♦ Eski-yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur. ♦ Naci göze hitap eden kafiyeyi

Hürriyet Kasidesi

Hürriyet Kasidesi, çeşitli yenilgiler, geri kalmışlık ve efendilikten aşağılanmaya giden süreçte iradesini ve direncini kaybedip nispeten içine kapanan bir toplumu,

Metin Türleri

DÜŞÜNCE TÜRLERİ MAKALE Bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken, türlü kanıtlardan faydalanan, bunları bilimsel biçimde inceleyen gazete ve

Tanzimat Edebiyatı Şiiri

Tanzimat edebiyatı sanatçıları her şeyden önce şiirin konusunu ve anlatımını değiştirdiler. Divan edebiyatının gerçekle ilgisizliğine, yapmacıklığına, boşluğuna şiddetle hücum eden

Direktör Ali Bey

♦  Devletin farklı kademelerinde görev alan Ali Bey’in unvanı son görevi olan Düyun-ı Umumiye Direktörlüğünden gelir. ♦  Tanzimat’ın önemli tiyatrocularından