Sözcükte Yapı

KÖK: Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçasıdır.   Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır.  Örnek: “Okul”

Paragraf

  Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir olayı tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğuna paragraf denir. Paragraf kendi

Cümlede Anlam

Bir duyguyu, düşünceyi, isteği, hareketi ve olayları anlatan kelime ve kelime gruplarına cümle denir. Yargı bildiren tek bir kelime kullanarak cümle oluşturabiliriz.

Eylemsiler

Fiillerden belli eklerle türeyerek cümle içinde “isim”, “sıfat”, “zarf” görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Okuyordum: oku-yor-du-m           

Ünlemler

Sevinç, korku, heyecan, acıma, şaşma, öfke gibi duyguları coşkulu bir şekilde anlatan veya hitap (seslenme) gibi durumları belirten kelimelere denir.

Bağlaçlar

Eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir. Üç çeşittir: KELİME BAĞLACI: Sadece kelimeleri bağlar.

Zarf (Belirteç)

ZARF (BELİRTEÇ) Fiillerin, sıfatların ve kendi türünden kelimelerin anlamlarını çeşitli yönlerden tamamlayan kelimelere zarf denir. Örnek: Mavi kelimeler fiil, Kırmızı yazılmış kelimeler zarftır. Bu