İnkılap Tarihi Konu Özetleri

Bu uygulamada inkılap tarihi dersi konuları özet olarak anlatılmıştır.

Eğitim amaçlı bu uygulama öğrencilerin öğrenme etkinliklerine olumlu katkı sağlayacaktır. Ders kitabı gibi kategorize edilerek oluşturulan uygulamada:
Trablusgarp savaşından başlanarak tüm konular mevcuttur.