Cumhuriyet edebiyatı Yazarları

Cumhuriyet Dönemi yazar ve şairleri, bunların edebi kişilikleri ve eserleri hakkında bilgi içeren iyi bir eğitim uygulamasıdır. YKS’ye hazırlanan öğrencilere ve okulda edebiyat dersi alan öğrencilere yardımcı bir kaynaktır.