Değişik alanlarda bilgilerinizi sınayabileceğiniz, bilmediklerinizi öğrenebileceğiniz, bir yarışma programıdır. Sorular günceldir. Daha önce televizyon programlarında vs. görmediğiniz özgün sorulardan oluşmaktadır. yaklaşık 1500 sorudan oluşmaktadır.