Namık Kemal

♦ Tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir.

♦  Vatan şairi olarak tanınır.

♦  Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır.

♦  Edebiyatta hürriyet kavramını ilk kullanan şairdir.

♦  Şiirlerinde ‘’hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet’’ kavramlarını işlemiştir.

♦  Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı ve Vatan Mersiyesi bu konuları içerir.

♦ Namık Kemal de eski kültürle yetişmiş, divan şiiri eğitimi almış, gazeller, kasideler yazmıştır.

♦  Fakat o da sonradan divan edebiyatını eleştirmiştir.

♦  Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşı Tahrib-i Harabat’ı yazarak eskiye olan tepkisini ortaya koymuştur.

♦  Şinasi’nin kurduğu Tasvir-i Efkâr’ı, Şinasi Paris’e kaçınca Namık Kemal çıkarmaya başladı.

♦  Daha sonra kendisi de Ziya Paşa ile Paris’e kaçarak orada Hürriyet gazetesini çıkardı.

♦  İstanbul’a döndükten sonra İbret gazetesini çıkardı.

♦  Eserlerinde romantizmin etkisi görülür.

♦  Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görmüştür.

Eserleri:

İntibah: İlk edebî roman.

Cezmi: İlk tarihî roman.

Tahrib-i Harabat,

Takip: İlk edebî eleştiri.  Ziya Paşa’nın Harabat’ını eleştirmek için yazmıştır.

Renan Müdafaanamesi: İlk eleştiri.

Vatan Yahut Silistre: oyun

Celâlettin Harzemşah: oyun.

Gülnihal: oyun. Onun en başarılı tiyatro eseridir.

Akif Bey: oyun

Zavallı Çocuk: oyun

Kara Belâ: oyun,

Osmanlı Tarihi: tarih

Kanije Muhasaras:, tarih

İslâm Tarihi: tarih

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir