Muallim Naci

♦ Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir.

♦ Eski-yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur.

♦ Naci göze hitap eden kafiyeyi savunurken, Recaizade kulağa hitap eden kafiyeyi savunmuştur.

♦ Tartışma konusu, ”abes” ve ”muktebes” kelimelerinin -eski yazıda- kafiyeli olup olmadıklarıdır.

♦ Batılı şiiri benimsememesine rağmen bu alanda başarılı şiirler yazmıştır.

Şiir kitapları:

Ateşpare,

Şerare,

Füruzan,

Sünbüle

Edebî eseri:

Istılahat-ı Edebiye

Sözlüğü:

Lûgat-ı Naci

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir