Hadis Cep Kitabı

Bu uygulamada hadisler alışılmışın dışında bir yöntemle sınıflandırılmıştır. “Bin tane” hadis” “elli bölüm” hâlinde yerleştirilmiştir. Bölümlere, manaları birbirine yakın hadisleri alınmıştır. Ancak, bir konu ile ilgili hadisler, sadece adı konan bölümde bulunmamakta, başka bölümlerdeki bazı hadislerde de aynı konu farklı yönlerden ele alınmaktadır.
Bazı öyle hadisler var ki, muhtevasında pek çok konuya ışık tutmaktadır. Okuyucu bu önemli hususa dikkat etmeli.

Bu uygulamaya alınan hadisleri, sahih hadis kaynaklarının özünü ve ruhunu yansıtabilecek bir usulle seçilmiş ve yerleştirilmiştir. Hadis alanında uzmanlaşan bilginlerin dışında kalan herkes için uygulamanın yeterli olması hedeflenmiştir. Bu hakikat incilerinin en fazla sayıda insana gösterilmesi ve tanıtılması istenmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

20 − 10 =