Faruk Nafiz Çamlıbel

♦  Faruk Nafiz, şiire aruzla başlamıştır.

♦  Hececi olarak bilindikten sonra da aruz vezniyle şiirler yazmıştır.

♦  Son şiirlerini hep aruzla yazmıştır. Her iki vezni de ustalıkla kullanmıştır.

♦  Duygu ve düşünceyi bir arada işleyen şair, romantik ve realist hayatı anlatmıştır.

♦  Anadolu’yu şiirlerine konu edinmiş, Anadolucu olarak anılmıştır.

♦  Eserleri :

  Şiir kitapları :

Şarkın Sultanları,

Gönülden Gönüle,

Çoban Çeşmesi,

Han Duvarları,

Suda Halkalar.

 

  Oyunları :

Canavar,

Özyurt, Yayla Kartalı.

♦  Romanı:

Yıldız Yağmuru.