Direktör Ali Bey

♦  Devletin farklı kademelerinde görev alan Ali Bey’in unvanı son görevi olan Düyun-ı Umumiye Direktörlüğünden gelir.

♦  Tanzimat’ın önemli tiyatrocularından biri olan sanatçı Diyojen dergisindeki mizahi yazılarıyla bilinir.

Eserleri:

Kokona Yatıyor,

Misafiri İstiskal (komedi),

Ayyar Hamza (Moliere’den uyarlama),

Lehçetü’l-Hakayık (mizahi sözlük),

Seyahat Jurnali (günlük).