Bağlaçlar

Eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir. Üç çeşittir: KELİME BAĞLACI: Sadece kelimeleri bağlar.

Zarf (Belirteç)

ZARF (BELİRTEÇ) Fiillerin, sıfatların ve kendi türünden kelimelerin anlamlarını çeşitli yönlerden tamamlayan kelimelere zarf denir. Örnek: Mavi kelimeler fiil, Kırmızı yazılmış kelimeler zarftır. Bu

Zamirler (Adıllar)

İsmin yerini tutan, ismin yerine kullanılabilen kelimelere ve eklere zamir denir. Özellikleri şunlardır: 1- Hal eklerini alabilirler: ben-i ben-a ben-de ben-den 2- Çoğul eklerini alabilir: bun lar, şun lar, on lar, biz ler, siz ler 3- İsim

Sıfatlar

Adın önüne gelerek onda niteleme ve belirtme yapan kelimelere sıfat denir. Sıfat   :Ad Kuru: Ağaç (nasıl) Öteki: Ağaç (hangi) Üç : Ağaç (ne kadar- kaç) Güzel insanlar Yaşlı adam Kara tahta

Ad (İsim)

Varlıkları karşılayan, onları tanıtan kelimelere isim (ad) denir.  A- VARLIKLARA VERİLİŞİNE GÖRE ADLAR: İsimler ait oldukları varlığın veya kavramın eşi benzeri olup