Anlatım Bozuklukları

Bu uygulamaya üniversite sınavlarında çıkmış anlatım bozukluğu soruları çözümleriyle birlikte konmuştur. Uygulamada sınavlara hazırlanan öğrencilerin anlatım bozukluğuyla ilgili soru tiplerini

Tanzimat Yazarları

Tanzimat dönemi yazar ve şairleri edebi kişilikleri ve eserleriyle tanıtılmıştır. YKS’ye hazırlanan öğrencilere, okulda edebiyat derslerine destek olacak nitelikte bir