Ahmet Vefik Paşa

♦ Sadrazamlık ve valilik yapan Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den uyarladığı tiyatrolar ve çevirileri ile tanınmıştır.

♦  Milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin savunucusudur.

♦ Tiyatro alanındaki çalışmaları ile ünlüdür. Halkı tiyatroya alıştırmıştır.

♦ Bunun için de Bursa’da bir tiyatro yaptırmıştır.

♦ Tarih ve dil sahasında önemli eseri Lehçe-i Osmani, Şecere-i Türki adlı eseri Osmanlıcaya çevirmiştir.

Tarih eserleri:

Fezleke-i Tarih-i Osmani, Hikmet-i Tarih

♦ Moliere’in hemen hemen bütün eserlerini tercüme etmiştir.