Ahmet Mithat Efendi

 ♦ Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler vermiştir.

♦  Edebiyat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek gayesiyle yazmıştır.

♦ En velût yazarımız odur. Yazı makinesi olarak bilinir.

♦  Asıl ilgi alanları, gazetecilik, romancılık ve hikâyeciliktir.

♦  Otuz altısı roman olmak üzere iki yüze yakın eseri vardır.

♦  Romanları tür bakımından çeşitlilik gösterir: macera, aşk, polisiye, tarih…

♦  Dili sadedir, çünkü eser vermekteki amacı halkı eğitmektir.

♦  Hatta romanlarında olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler de vermiştir.

 

Eserleri:

Romanları:

Hasan Mellâh,

Hüseyin Fellâh,

Felâtun Bey’le Rakım Efendi,

Paris’te Bir Türk,

Yeniçeriler…

Çıkardığı gazeteler:

Bedir,

Devir,

Tercüman-ı Hakikat.

Hikâyeleri:

Letaif-i Rivayat

Kıssadan Hisse…